Search by category:

10 Comments

  1. Xin hỏi bạn tôi chỉnh xong file voice nhưng khi xuất file thì vào đâu vậy..tôi bấm file consolidate export tracks nó lưu file chưa chỉnh echo là sao vậy bạn?

    Reply

Post Comment