Search by category:
Internet

Cách gỡ Visual Studio 2015 hoàn toàn | How To Uninstall Visual Studio 2015ஜ۩۞۩ஜ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ Cách gỡ Visual Studio 2015 hoàn toàn | How To Uninstall Visual Studio 2015 …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Internet Hay Khác: https://saveigoogle.org/internet

Nguồn: https://saveigoogle.org/

44 Comments

 1. bạn ơi mình không uni đc bạn ah, sau khi bấm Y xong thì nó hiện dòng chữ này và không chạy thêm j nữa cả
  Uninstalling: C:ProgramDataPackage Cache{79b486b9-c5f0-4096-a00c-8351f59587c2}vs_community.exe

  Reply
 2. tôi xóa sạch visual rồi tại sao nó vẫn hiện lỗi visual just in time debugging
  lên mạng tìm cách sửa nhưng vào tools chỉ thấy forder opptions mở lên ko thấy cái mục lồn chó debugger thì tắt cc dc

  Reply
 3. Not running as elevated or administrator.
  Possible error condition found.
  If you are not running with elevated permissions, the uninstall processes can result in errors. For optimal results, please run command console as administrator.

  Press enter to continue.
  nó hiện như thế thì làm sao a

  Reply
 4. No bundle found. Uninstalling stale MSIs.
  WARNING: This executable is designed to cleanup/scorch all Preview/RC/RTM releases of Visual Studio 2013, Visual Studio 2015 and Visual Studio vNext.
  It should be used as the last resort to clean up the user's system before resorting to reimaging the machine.
  Would you like to continue? [Y/N]

  như thế này là sao vậy mọi người @@

  Reply
 5. The following bundles were detected on your system:
  (Name: Microsoft Visual Studio Professional 2015, Version: 14.0.23107.178, BundleId: 90ac7cb6-f7f2-49d1-aa5d-d159d8e86e19)
  (Name: Visual Studio 2015 Update 3 (KB3022398), Version: 14.0.25420, BundleId: 7a68448b-9cf2-4049-bd73-5875f1aa7ba2)
  (Name: Microsoft Visual Studio Professional 2015 with Updates, Version: 14.0.25420.1, BundleId: 68432bbb-c9a5-4a7b-bab3-ae5a49b28303)
  WARNING: This executable is designed to cleanup/scorch all Preview/RC/RTM releases of Visual Studio 2013, Visual Studio 2015 and Visual Studio vNext.
  It should be used as the last resort to clean up the user's system before resorting to reimaging the machine.
  Would you like to continue? [Y/N]
  y
  Uninstalling: C:ProgramDataPackage Cache{90ac7cb6-f7f2-49d1-aa5d-d159d8e86e19}vs_professional.exe
  Bundle: Microsoft Visual Studio Professional 2015 has been uninstalled with exit code: 0.
  Uninstalling: C:ProgramDataPackage Cache{68432bbb-c9a5-4a7b-bab3-ae5a49b28303}vs_professional.exe

  Nó báo vậy thì làm sao ad?

  Reply
 6. The following bundles were detected on your system:
  (Name: Microsoft Visual Studio Community 2015, Version: 14.0.23107.178, BundleId: 4f075c79-8ee3-4c85-9408-828736d1f7f3)
  (Name: Visual Studio 2015 Update 3 (KB3022398), Version: 14.0.25420, BundleId: 7a68448b-9cf2-4049-bd73-5875f1aa7ba2)
  WARNING: This executable is designed to cleanup/scorch all Preview/RC/RTM releases of Visual Studio 2013, Visual Studio 2015 and Visual Studio vNext.
  It should be used as the last resort to clean up the user's system before resorting to reimaging the machine.
  Would you like to continue? [Y/N]
  y
  Uninstalling: C:ProgramDataPackage Cache{4f075c79-8ee3-4c85-9408-828736d1f7f3}vs_community.exe
  nó lên thế này rùi là thế nào vậy ad

  Reply

Post Comment