Search by category:
PC

Cách làm slide trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2010 cơ bảnCách làm slide thuyết trình trở nên chuyên nghiệp hơn – Hướng dẫn Powerpoint 2010 cơ bản.
Dịch vụ Thiết kế Slide Powerpoint chuyên nghiệp:
Download các mẫu thiết kế powerpoint đẹp:

Video trước:
Nôi dung chính:
0:00 Giới thiệu
0:52 – Phần 1
4:45 – Phần 2
11:15 – Phần 3
23:34 – Phần cuối

powerpoint, hướng dẫn, làm silde, showyouhow, chuyên nghiệp, slide đẹp

Xem Thêm Bài Viết Về PC Khác: https://saveigoogle.org/pc

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment