Search by category:
Internet

Định dạng đoạn (Paragraph) trong soạn thảo văn bản với phần mềm MS WordVideo giới thiệu các thuộc tính của đoạn cần hiểu và xử lý đúng như:
Thuộc tính “Left” là phần điều chỉnh bên trái của đoạn.
Thuộc tính “Right” là phần điều chỉnh bên phải của đoạn.
Thuộc tính “First line” là phần điều chỉnh “dòng đầu tiên của đoạn so với bên trái”.
Thuộc tính “Before” là phần điều chỉnh bên trên của đoạn.
Thuộc tính “After” là phần điều chỉnh bên dưới của đoạn.
Thuộc tính “Line spacing” là phần điều chỉnh các dòng trong đoạn.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Internet Hay Khác: https://saveigoogle.org/internet

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment