DISKPART hỗ trợ định dạng (Format) thẻ nhớ (SD CARD), USB khi bị "The disk is write protected"Trình tự dùng DISKPART để hỗ trợ Định dạng (Format) USB hoặc Thẻ nhớ khi bị lỗi “The disk is write protected”:

1. Nhấn tổ hợp phím: Window + R
2. Gõ: Cmd rồi nhấn Enter
3. Gõ: Diskpart rồi nhấn Enter
4. Chọn: Yes rồi nhấn Enter
5. Gõ: List disk rồi nhấn Enter
6. Gõ: Select disk X (X là số thứ tự Disk) rồi nhấn Enter
7. Gõ: Attributes disk clear readonly rồi nhấn Enter
8. Rút thẻ nhớ hoặc USB ra, cắm lại và Định dạng
***

KT3H
KÊNH THÔNG TIN TỔNG HỢP chuyên TỔNG HỢP hoặc SÁNG TẠO các THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ về kỹ năng công nghệ thông tin, cải tiến, chế tạo công cụ, nông cụ máy nông nghiệp…. dưới dạng VIDEO nhằm GIAO LƯU, CHIA SẺ với tất cả các bạn có nhu cầu tìm hiểu.
Rất mong sự ủng hộ _ bằng cách THÍCH và ĐĂNG KÝ (hoàn toàn miễn phí)_ và đóng góp của các bạn để kênh ngày càng phát triển với nhiều nội dung có giá trị.

*****
Kênh có thể chứa nội dung bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use
***
Mọi vấn đề vi phạm nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Email: [email protected]
***
Nếu có vấn về bản quyền xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo thông tin trên. Chúng ta cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác cao nhất có thể.
Đối với người dùng YouTube vui lòng KHÔNG COPPY video. Xin cảm ơn!

*****
Tài trợ hoặc quảng cáo sản phẩm liên hệ trực tiếp qua
+ Email: [email protected]
+ Hotline: 0978760984
***
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh!

*****
Sequence using DISKPART to support Format (Format) USB or Memory card error “The disk is write protected”:

1. Press the key combination: Window + R
2. Type: Cmd and press Enter
3. Type: Diskpart and press Enter
4. Select: Yes and press Enter
5. Type: List disk and press Enter
6. Type: Select disk X (X is the serial number Disk) and then press Enter
7. Type: Attributes disk clear readonly and press Enter
8. Remove the memory stick or USB, insert it again and Format
***

KT3H
GENERAL INFORMATION CHANNEL specializes in COMBINING or CREATING VALUE INFORMATION on information technology skills, improving, manufacturing agricultural tools, agricultural tools … in the form of VIDEO to EXCHANGE, SHARE SHARE with all of you wishing to learn.
We hope to support _ by LIKE and SIGN UP (completely free) _ and your contribution to the growing channel with more valuable content.

*****
Channel may contain copyrighted content based on fair use law
***
Any issues violating community principles, copyright law please contact us directly via Email: [email protected]
***
If there is a copyright problem, please contact directly the above information. We will work together in the highest possible cooperation spirit.
For YouTube users please DO NOT COPPY videos. Thank you!

*****
Sponsor or advertise products via direct contact
+ Email: [email protected]
+ Hotline: 0978760984
***
Thank you for watching the channel!

diskpart, định dạng thẻ nhớ, định dạng USB, The disk is write protected, không định dạng được thẻ nhớ, không định dạng được USB, format the memory card, format USB, can’t format the memory card, can’t format USB, format thẻ nhớ, format usb, không format được thẻ nhớ, không format được usb

Xem Thêm Bài Viết Internet Hay Khác: https://saveigoogle.org/internet

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Viết một bình luận