Search by category:
Mobile

HỌC EXCEL | Chương trình quản lý học sinh#hocexcel #quanlyhocsinh
Chương trình quản lý học sinh được lập bằng excel với các sheet thông dụng nhất nhứ: danh sách học sinh, đánh giá học sinh, phân loại học sinh theo từng tháng và cuối cùng là bản tổng hợp.
Bạn xem và tải chương trình excel tại:

học excel, bản quản lý học sinh

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

2 Comments

Post Comment