Search by category:
Mobile

Hướng Dẩn Sử Dụng Microsoft Word 2010 Cơ BảnHướng Dẩn Sử Dụng Microsoft Word 2010 Cơ Bản
*Cài đặc bàn phím tiếng Việt Unicode vào hệ điều hành Windows 7
*Khởi động Microsoft Word 2010
*Viết bài sự dụng ký tự Việt
*Thay đổi kiểu chử, kích thước, màu sắc… vv
*Thêm hình ảnh vào bài viết
*Lưu trữ hồ sơ vào ổ cứng, mở hồ sơ đã lưu trữ

Word 2010, vietnamese unicode

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment