Search by category:
Mobile

Hướng dẫn cập nhật CSDL trên SMAS theo chuẩn danh mục của BộHướng dẫn cập nhật CSDL trên SMAS theo chuẩn danh mục của Bộ Mục đích: Cập nhật CSDL đẩy đủ trên SMAS để phục vụ đồng bộ lên csdl.moet.gov.vn của …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

One Comment

  1. Nguyên hồ sơ sổ sách đã sắp chết rồi còn smas nữa..cà ngày lên lớp với học sinh.tối về mới lọ mọ hồ sơ sổ sách soạn bài chuẩn bị bài…. còn s mas nưa vậy thời gian đâu mà ăn mà ngủ mà chăm cin bảo giảm tải chưa thấy đâu chỉ thấy quá tải

    Reply

Post Comment