Search by category:
Mobile

Mô phỏng Hệ Mặt Trời – Geometer's Sketchpad (Solar system)– Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad thiết kế mô phỏng hệ mặt trời (Solar system)
gồm trung tâm là mặt trời và 9 hành tinh
1. Sao Thủy
2. Sao Kim
3. Trái đất
4. Sao Hỏa
5. Sao mộc
6. Sao Thổ
7. Sao Thiên Vương
8. Sao Hải Vương
9. Sao Diêm Vương
Các hành tinh xoay quanh mặt trời với quỹ đạo là các đường Elip
Có thể tùy biến cho các hành tinh tạm dừng chuyển động để quan sát.

Solar system, Geometer’s Sketchpad, Hệ mặt trời, He măt troi, HE MAT TROI, HỆ MẶT TRỜI, Hành tinh, Trái đất, Sao mộc, Sao thủy, Sao thổ, Sao kim, Sao diêm vương, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment