Một số loại pin nuôi nguồn SAFTMitsubishi CR17335SE-R (2/3A)
Mitsubishi
MR-BAT (2/3A)
Mitsubishi
Q6BAT (2/3A)
Mitsubishi
CR14250SE-R (1/2AA)

Sanyo CR1/3AA
(1/3AA)
Sanyo CR14250SE-R
(1/2AA)
Sanyo CR14250SE
(1/2AA)
Sanyo CR17335SE-R
(2/3A)
Sanyo CR17335SE
(2/3A)
Sanyo CR12600
(7/5AAA)
Sanyo CR17450SE-R
(A)
Sanyo CR17450SE
(A)
Sanyo CR23500SE
(C)
FDK CR14250SE-R
(1/2AA)
FDK FUJI CR8.L
(A)
FDK FUJI CR6.L
(A)
FDK FUJI CR2/3 8.L
(2/3A)
FDK FUJI CR8.LHC
(A)
ALLEN BRADLEY
1756-BA2 (1200mAh)
ALLEN BRADLEY
1756-BA1 (1200mAh)
VARTA CR1/2AA
(1/2AA)
VARTA CR 2/3AA
(2/3AA)
VARTA CRAA
(AA)
VARTA CR14335
(2/3AA)
Panasonic BR-A
Panasonic BR-2/3A
Panasonic BR-C
FANUC
A98L-0031-0012
FANUC
A20B-0130-K106
FANUC
A98L-0031-0025
FANUC
A98L-0031-0026
FANUC
A98L-0031-0011
FANUC
A98L-0031-0028
A02B-0323-K102
FANUC
A98L-0031-0011
FANUC
A98L-0031-0011-L
OMRON
3G2A9-BAT08
OMRON
C500-BAT08
OMRON
C500-CPM2A-BAT01
OMRON
C200H-BAT09
OMRON
B9670MC
OMRON
CS1W-BAT01
U84 BR-CT2N
FBT030A
6ES7971-0BA00

: 2250mAh, 3.6V, LS14500, pin cnc, pin nuôi nguồn, pin plc, PLC, SAFT

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Hay Khác: https://saveigoogle.org/cong-nghe

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Viết một bình luận