Phần mềm cờ tướng- XQMS thua Ccyclone (Tornado) tại chung kết software phần mềm cờ tướng châu Á 2019Tượng Kỳ Danh Thủ XQMS thua Tượng Kỳ Toàn Phong Ccyclone
Đại chiến phần mềm cờ tướng Tượng Kỳ Danh Thủ XQMS XiangQiMingShou thua Tượng Kỳ Toàn Phong Ccyclone (Tornado) XiangQiXuanFeng tại chung kết phần mềm cờ tướng châu Á 2019
2019 3rd ChuHeHanJie Cup Asian XiangQi Artificial Intelligence Invitational Tournament
Player:XQMS Tornado Ccyclone
Events:2019 3rd ChuHeHanJie Cup Asian XiangQi Artificial Intelligence Invitational Tournament all games
Opening:Elephant VS 7th Pawn all games
XiangQiXuanFeng  *
NanAo 
GGzero  *
UFX 
XiangQiXuanFeng  *
GGzero 
XiangQiXuanFeng* 
Final
XiangQiMingShou
* XiangQiMingShou 
GuoSheng 
* XiangQiMingShou 
HaQiKid 
JiaJia 
* GuoSheng

phần mềm cờ tướng, software cờ tướng, tornado, xqms, phần mềm tornado, phần mềm xqms, tornado thắng xqms, XiangQiXuanFeng, NanAo, GGzero, UFX, XiangQiMingShou, HaQiKid, JiaJia, GuoSheng, Ccyclone vs xqms

Xem Thêm Bài Viết Về PC Khác: https://saveigoogle.org/pc

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Viết một bình luận