Search by category:
Mobile

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lươngHoàng văn Thuận (Mr) – Sales Manager
HP:0977 185 108
Email: dms.thuan@gmail.com
Yahoo: soft_hoangthuan@yahoo.com
HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
– Thiết kế đúng theo các quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ
quản lý doanh nghiệp và chế độ lao động tiền lương.
– Tính BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn.
– Tính lương thời gian
– Tính Lương sản phẩm
– Tính lương khoán
– Tính phụ cấp tăng ca và các khoản phụ cấp khác
– Tính thuế thu nhập.
– Thiết kế theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.
– Hỗ trợ nhiều người sử dụng và hoạt động trên mạng.
– Cấu trúc cơ sở dữ liệu mở, ứng dụng mô hình Clients/ Server với SQL
Server 2005
Giao diện làm việc và báo cáo: Anh – Việt – Hoa

Hoàng Văn Thuận
HP: 0977 185 108
Email: dmssoft.thuan@gmail.com

HRPvd

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment