ping cha iGPU: GeForce GTX 1060 6GB
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
메모리: 16 GB RAM (15.94 GB RAM 사용 가능)
현재 해상도: 1920 x 1080, 60Hz
운영 체제: Microsoft Windows 10 Pro

#GeForceGTX,#ShareEveryWin,#PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Hay Khác: https://saveigoogle.org/cong-nghe

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Viết một bình luận