Search by category:
Mobile

SCADA TIA Portal V13 + SQL Server + Web page || Lập trình hệ SCADA và giám sát onlineTên đề tài: Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi

Thực hiện: Nhóm SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

*** Công việc thực hiện:

– Thiết kế giao diện SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Lập trình (PLC, hiệu ứng WINCC) cho hệ SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Thu thập dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu (database): Liên kết và truyền dữ liệu giữa SQL Server 2008 R2 và WINCC Runtime.

– Lập trình giao diện giám sát dữ liệu cảm biến từ xa thông qua trình duyệt internet (sử dụng Visual Studio 2017).

*** Link file thiết kế SCADA:

*** Link file thiết kế giao diện Web:

TIA V13, TIA Portal, TIA Portal V13, SCADA, scada, mô phỏng scada, TIA Portal SQL Server, WINCC, SQL Server Visual Studio, giao diện scada

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://saveigoogle.org/mobile

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Post Comment