Vietnam Catholic Church with pretty pink. (nhà thờ màu hồng),nhà thờ Tân Định, ピンクの教会.越南粉红教堂#핑크성당#성당#베트남성당#nhàthờmàu hồng#ピンクの教会#越南粉红教堂

그림처럼 예쁜 성당이네요.
내부를 못들어가서 아쉬워요.

Located in district 3, Hochimin City, Vietnam.
Tan Dinh church(nhà thờ Tân Định).

베트남성당,핑크성당,예쁜성당,성당,카톨릭교회,카톨릭,호치민성당,카톨릭성당, church, Catholic, CatholicChurch, VietnamCatholic, VietnamChurch, prettyChurch, nhàthờmàuhồng, nhàthờTânĐịnh,ピンクの教会,越南粉红教堂

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Hay Khác: https://saveigoogle.org/cong-nghe

Nguồn: https://saveigoogle.org/

Viết một bình luận